Chính sách cookies

Chính sách cookie của chúng tôi

Được cập nhập lần cuối vào ngày 11 tháng 12 năm 2023

Dưới đây là một tóm tắt về nội dung của chính sách này.

1. Định nghĩa và Hoạt Động của Cookies

Cookies là gì: Là một lượng nhỏ dữ liệu mà trang web yêu cầu trình duyệt của bạn lưu trữ để giữ thông tin như cài đặt ngôn ngữ hoặc thông tin đăng nhập.

Hoạt động như thế nào: Cookies hoạt động như một chiếc chìa khóa giúp trang web nhận biết bạn là người dùng hiện tại và lưu trữ cài đặt người dùng.

2. Lý do Sử Dụng Cookies

Trải Nghiệm Người Dùng: Giúp duy trì thông tin cài đặt và đảm bảo trải nghiệm người dùng tốt.

Ngăn Chặn Khó Chịu: Ngăn chặn việc máy chủ lưu trữ coi bạn là khách truy cập mới mỗi lần mở trang web.

3. Quản lý Cookies

Cho Phép, Chặn, Xoá Cookies: Trình duyệt mặc định sẽ cho phép cookies, nhưng bạn có thể cấu hình để chặn hoặc xoá chúng.

Hướng Dẫn Xoá Cookies: Bạn có thể dễ dàng xoá cookies trong phần "Help" của trình duyệt.

4. Theo Dõi Email

Hình Ảnh Pixel: Email có thể chứa hình ảnh pixel để theo dõi việc bạn mở email và nhấp vào liên kết.

Mục Đích: Thông tin này được sử dụng để đánh giá sự hấp dẫn của email và xác định xem bạn muốn tiếp tục nhận email hay không.

5. Sự Đồng Ý

Người Dùng Đã Đăng Ký và Đồng Ý: Chỉ sử dụng Cookies cho người dùng đã đăng ký và đồng ý với điều khoản và chính sách của KITNEXT.

Tiếp Tục Sử Dụng Đồng Nghĩa với Đồng Ý: Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn đồng ý với việc sử dụng Cookies.

Lưu Ý:

Hủy Đăng Ký và Xoá Cookies: Bạn có thể hủy đăng ký và xoá Cookies thông qua email hoặc cài đặt thông tin cá nhân của bạn.

Không Sử Dụng Cookies: Nếu bạn không muốn sử dụng Cookies, bạn có thể thay đổi thiết lập trình duyệt hoặc ngừng sử dụng trang web.

Chính Sách Cookies này đặc biệt chú trọng vào việc giải thích và cung cấp lựa chọn cho người dùng về việc quản lý và chấp nhận việc sử dụng Cookies trên trang web của KITNEXT.