Quy tắc ứng xử

Nguyên tắc cộng đồng

Quy tắc ứng xử của chúng tôi và cam kết của bạn là trở thành thành viên xuất sắc của cộng đồng KITNEXT.

Quy tắc ứng xử của chúng tôi và cam kết của bạn là trở thành thành viên xuất sắc của cộng đồng KITNEXT.

1. Chia Sẻ Công Việc

Tải Lên Nội Dung Của Bạn: Chia sẻ công việc của bạn trên KITNEXT, nhưng hạn chế việc đăng nội dung của người khác.

Không Nhận Công Lao Không Phải Của Bạn: Đừng nhận công lao của người khác và đảm bảo chỉ chia sẻ nội dung mà bạn đã tạo.

Không Đạo Văn Nội Dung: Tránh sao chép nội dung của người khác, nhưng có thể thực hiện remix hoặc rebound.

2. Đăng Công Việc Sáng Tạo

Chất Lượng Nội Dung: KITNEXT là nơi để chia sẻ công việc sáng tạo và nội dung chất lượng.

Không Chia Sẻ Nội Dung Quảng Cáo: Hạn chế chia sẻ nội dung quảng cáo, video quảng cáo và hướng dẫn.

Quyền Âm Thanh: Sử dụng âm thanh một cách thận trọng và đảm bảo có quyền sử dụng.

3. Nội Dung Phù Hợp

  • Nội Dung Cấm: Tránh đăng nội dung bất hợp pháp, khiêu dâm, phân biệt, gây sốc, hoặc kích động.

4. Hồ Sơ Cá Nhân

  • Tín Dụng Đúng Hạn: Ghi công nếu bạn sử dụng nội dung của người khác và liên kết lại KITNEXT.

5. Phản Hồi Xây Dựng

  • Phản Hồi Tích Cực: Khi đưa ra phản hồi, hãy làm theo hướng xây dựng và tích cực.

6. Liên Hệ Với Thành Viên

  • Liên Hệ Hợp Lý: Sử dụng tin nhắn để liên hệ với thành viên chỉ khi có nhu cầu nghiêm túc về công việc.

7. Quảng Bá Công Việc

  • Không Spam: Tránh spam và lạm dụng tính năng để thu hút sự chú ý không đúng cách.

8. Lời Mời KITNEXT

  • Sử Dụng Đúng Mục Đích: Không sử dụng lời mời để thu hút sự chú ý một cách không đúng đối với mục đích cốt lõi của họ.

9. Tài Khoản Doanh Nghiệp

  • Sử Dụng Đúng Cách: Tài khoản Doanh Nghiệp dành cho đại lý hoặc nhóm sáng tạo nội dung, không để bán hoặc quảng cáo.

10. Ban Dự Án

  • Dự Án Cá Nhân: Dự án trên Ban Dự Án dành cho cá nhân tìm kiếm nhà sáng tạo tự do hoặc theo hợp đồng.

Lưu Ý:

  • Tuân Thủ Nguyên Tắc: Việc không tuân thủ nguyên tắc có thể dẫn đến xóa nội dung, tạm ngưng hoặc xóa tài khoản.

Chúng tôi hy vọng rằng những quy tắc này sẽ giúp duy trì một cộng đồng sáng tạo và tích cực trên KITNEXT.