Điều khoản dịch vụ

Điều khoản dịch vụ của chúng tôi

Đọc các điều khoản của chúng tôi bên dưới để tìm hiểu thêm về quyền và trách nhiệm của bạn với tư cách là người dùng KITNEXT.

Dưới đây là một tóm tắt về nội dung của chính sách này.

1. Chấp Nhận Điều Khoản và Nguyên Tắc Cộng Đồng

A. Sử Dụng và Truy Cập:

 • Bạn đồng ý với các điều khoản, Nguyên Tắc Cộng Đồng, và Chính Sách Bảo Mật khi sử dụng KITNEXT.
 • Quyền không sử dụng nếu không đồng ý với các điều khoản.

B. Thông Báo về Thay Đổi:

 • KITNEXT có thể thay đổi Điều Khoản, và bạn cần xem xét các cập nhật định kỳ.
 • Các thay đổi lớn có thể được thông báo, nhưng người dùng cần kiểm tra thường xuyên.

C. Quyền Thay Đổi của KITNEXT:

 • KITNEXT có quyền điều chỉnh, thay đổi theo quyền quyết định của mình.
 • Điều Khoản không trao quyền hoặc lợi ích cho bên thứ ba.

2. Tài Khoản trên KITNEXT

A. Trách Nhiệm với Tài Khoản:

 • Tạo tài khoản để chia sẻ khuyến mại mới.
 • Chịu trách nhiệm đối với hoạt động trên tài khoản và bảo mật mật khẩu.
 • Báo cáo ngay lập tức về bất kỳ vi phạm hoặc sử dụng trái phép.

B. Bảo Mật và Sử Dụng Thông Tin:

 • Thông tin cá nhân được đảm bảo và sử dụng theo Chính Sách Bảo Mật của KITNEXT.

3. Nội Dung Được Phép và Không Được Phép

A. Nội Dung Chính:

 • Nội dung về khuyến mại, mã giảm giá là chủ yếu.
 • Nội dung không được khuyến khích và có thể bị gỡ bỏ.

B. Quảng Cáo Từ Cộng Đồng:

 • Doanh nghiệp không được quảng cáo sản phẩm của mình, nhưng có thể chia sẻ nội dung khuyến mại từ thương hiệu khác.

C. Nội Dung Mục Thảo Luận:

 • Bao gồm kinh nghiệm, hướng dẫn, hỏi đáp từ cộng đồng.
 • Nội dung quảng cáo, spam có thể bị xóa.

D. Hành Vi Nghiêm Cấm:

 • Cấm chia sẻ phần mềm lậu, phát tán mã độc.
 • Bình luận công khai có thể được để lại, nhưng không ủng hộ gọi tẩy chay, lừa đảo, hay ngôn từ kích động.

E. Liên Kết Tiếp Thị Liên Kết:

 • Cho phép chèn liên kết tiếp thị liên kết, nhưng cần đảm bảo tính chất khách quan và hữu ích.
 • Spam và sao chép nội dung không được chấp nhận.

4. Chấm Dứt Tài Khoản

A. Chấm Dứt Quyền Truy Cập:

 • KITNEXT có quyền chấm dứt quyền truy cập nếu tài khoản vi phạm nhiều lần.

B. Gỡ Bỏ Nội Dung Vi Phạm:

 • KITNEXT có quyền gỡ bỏ nội dung vi phạm Điều Khoản và Nguyên Tắc Cộng Đồng.

Chú ý: Điều này chỉ là tóm tắt và bạn nên đọc toàn bộ văn bản của Điều Khoản và Nguyên Tắc Cộng Đồng để hiểu đầy đủ và chi tiết hơn.